Privacybeleid

Privacy verklaring Overgangsconsultatie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Overgangsconsultatie een dossier aanlegt.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat uw NAW gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als (overgangs) verpleegkundige heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

(dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)

* uw behandeling

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

* voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek.

(uw gegevens zijn dan niet naar u herleidbaar)

* een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie en rapportage(s), zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden en een deugdelijke administratie gevoerd kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota (factuur)

Op de zorgnota die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgnota wordt aan u door Overgangsconsultatie overhandigd, waarbij u zelf kunt bepalen of u deze gegevens wilt verstrekken aan uw zorgverzekeraar.